Bookingsinformasjon

*Informasjon om bestilling av baner via vår onlinebooking*

Ved onlinebooking forplikter man seg til å møte til bestilt tid.

Betaling av bestilt tid gjøres ved oppmøte og før banen tas i bruk.

Dersom dere glemmer deres egen ball, kan dere leie hos oss til 50 kr.

*Informasjon om avbestilling*
Avbestilling må meldes fra pr telefon senest 2 dager før trening.
Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp.
Avbestiller man mindre enn 24 timer før, må man betale hele beløpet.
Maks 3 avbestillinger i året pr lag.

Velkommen skal dere være!

Sportslig hilsen
Cageball

 
Denne tjenesten er utviklet av BRP Systems AB.